Het Intimate Voices ensemble

Intimate Voices

Intimate Voices’ streeft naar authenticiteit. De zangers maken kennis met de achtergrond van elk stuk en hebben oog voor de details van elke compositie. Ze trachten zich zo ten volle in te leven en de ontroerende boodschap achter elke notenbalk zo oprecht mogelijk te brengen.
Zingen vereist, net zoals een sportdiscipline, de juiste inzet. Het is van belang om op elkaar af te stemmen en voldoende naar elkaar te luisteren tijdens het zingen. Zo ontstaat er een ‘intiem evenwicht’. Enkel indien elke zanger zijn volle verantwoordelijkheid neemt, kunnen we samen een hoog niveau bereiken. En dat deden we ook: bij de Oost-Vlaamse koorwedstrijden kreeg ‘Intimate Voices’ de stempel “uitmuntend”!

Koorleden - Zangers

Stem Naam
Sopraan Ilse Beerens
Inge Van De Putte
Inge Verschuere
Alt Eveline Boone
Maureen Drieghe
Ines Terryn
Tenor Bart De Groote
Klaas Pauly
Stijn Reynvoet
Bas Helmut De Croock
Michaël De Croock